Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Človek > Sex

MYŠLIENKY

1. Ukazuje sa teda, že ako potreba pornografie, tak tiež potreba prostitúcie a už aj potreba promiskuity musia byť diagnostikované ako psychosexuálne retardácie. (V.E.Frankl)


2. Bolo povedané, že by ľudská sexualita bola odľudštená, keby sa zneužívala ako púhy prostriedok k účelu získania slasti. O nič menšie zneužívanie je však v tom, keď sa považuje za púhy prostriedok k účelu rozmnožovania - namiesto aby zostala čím je: výrazom lásky. (V.E.Frankl)


3. Hlavné nebezpečenstvo prostitúcie spočíva v tom, že mladý muž je priamo drezúrovaný k tomu postoju k sexualite, ktorému chce rozumná sexuálna pedagogika práve zabrániť. Je to postoj k sexualite len ako k prostriedku za účelom získania slasti. (V.E.Frankl)


4. Pre milujúceho je sexuálny akt telesným výrazom duševno - duchovnej spolupatričnosti. (V.E.Frankl)


5. Ľudská sexualita je viac než samotná sexualita a to v tom stupni, v ktorom je nositeľom transexuaálnych, personálnych vzťahov. (V.E.Frankl)


6. Normálny človek sa chce oddať milovanému Ty - zatiaľ čo sexuálny neurotik sa usiluje o orgazmus, intenduje ho ako taký a už tým u neho vzniká porucha potencie. (V.E.Frankl)


7. Onania nie je asi ani choroba, ani príčina choroby, skôr vždy len narušeného vývoja, poprípade chybného pomeru k milostnému životu; hypochondrické idey o jej chorobných následkoch sú teda neodôvodnené. Ale „stav po opici“, ktorý obvykle nasleduje po onanistickom akte, má na druhej strane a nezávisle na týchto hypochondrických ideách základ v tom pocite viny, ktorý prepadá človeka, kedykoľvek uteká zo zážitku intencionálneho do situačného. (V.E.Frankl)


8. Sexuálna túžba je často iba obrana proti hlbšej regresii; tým, že si potvrdí svoju samčiu sexualitu, bráni sa muž proti túžbe vrátiť sa k matkiným prsiam, alebo späť do jej lona. (S.Freud)


9. Častý skutočný dôvod muža je jeho márnivosť a narcizmus. Keď si zaumieni, že toto dievča získa, aby si tak dokázal svoju príťažlivosť a cenu, nebude si obvykle svojho skutočného motívu vedomý. (E.Fromm)


10. To, čo si väčšina ľudí nášho kultúrneho okruhu predstavuje pod pojmom byť hodný milovania, je v podstate niečo medzi popularitou a sex-appealom. (E.Fromm)


11. Vyhľadávanie pohlavného orgazmu sa stáva zúfalým úsilím o útek od úzkosti, ktorú vyvoláva odlúčenosť, pretože pohlavný akt bez lásky nikdy nepreklenie medzeru medzi dvoma ľuďmi, iba ak na okamih. (E.Fromm)


12. Výrok osvietenskej filozofie l’ âme n’a pas de sexe (duša nemá pohlavie) sa stal všeobecnou praxou. Polarita pohlavia mizne a s ňou i erotická láska, ktorá je na nej založená. Muži a ženy sa stávajú rovnakými, nie rovnými ako opačné póly. (E.Fromm)


13. Polarita medzi mužským a základným princípom je tiež základom tvorivej činnosti v styku medzi ľuďmi. Biologicky je to jasné z toho, že spojenie spermie a vajíčka je základom pre zrodenie dieťaťa. Ale v čisto psychologickej oblasti to nie je iné; v láske medzi mužom a ženou sa každý z nich rodí znovu. U homosexuálnej úchylky sa toto polarizované spojenie neuskutočňuje, a preto homosexuál trpí bolesťou nikdy nevyriešenej odlúčenosti; nie je však v tomto smere o nič menej úspešný, než priemerný heterosexuál, ktorý nevie milovať. (E.Fromm)


14. Freud v súlade so svojím fyziologickým materializmom vidí v pohlavnom pude výsledok chemicky vyvolaného napätia v tele, ktoré je bolestivé a hľadá uvoľnenie. Cieľom pohlavnej túžby je odstrániť toto napätie; pohlavné ukojenie znamená toto odstránenie dosiahnuť. Tento názor má určitú platnosť v tom rozsahu, že pohlavná túžba pôsobí rovnakým spôsobom ako hlad a smäd, kedy je organizmus podvyživený. Pohlavné túžba v tejto koncepcii je ako svrbenie, pohlavné ukojenie znamená zbaviť sa tohto svrbenia. Vskutku podľa tejto koncepcie pohlavnosti by onánia znamenala ideálne pohlavné ukojenie. Čo však Freud napodiv ignoruje, je psychobiologická stránka sexuality, polarita mužského a ženského a túžba premostiť túto polaritu spojením. (E.Fromm)


15. Pohlavná túžba môže byť stimulovaná úzkosťou zo samoty, prianím dobývať či byť dobývaný, márnivosťou, prianím ublížiť a dokonca zničiť - a to v rovnakej miere, ako môže byť stimulovaná láskou. (E.Fromm)


16. Pretože v mysliach väčšiny ľudí pohlavná túžba je spätá s pojmom lásky, ľahko prichádzajú k mylnému názoru, že sa milujú, keď po sebe túžia fyzicky. Láska môže vyvolať prianie po pohlavnom spojení, ale v tomto prípade je telesný vzťah zbavený lačnosti, prianie dobývač či byť dobývaný a splýva s nežnosťou. (E.Fromm)


17. Pohlavná príťažlivosť vyvoláva na okamih ilúziu spojenia, ale bez lásky vedie takéto „spojenie“ k tomu, že si dvaja cudzí ľudia zostanú rovnako vzdialení, ako boli predtým - niekedy sa medzi sebou hanbia, alebo sa dokonca nenávidia, pretože keď ilúzia prejde, cítia svoje odcudzenie ešte výraznejšie než predtým. (E.Fromm)


18. Po I.sv.vojne sa veľa sústreďovalo na zvládnutie pohlavnej techniky. Myslelo sa, že láska je dieťaťom pohlavnej radosti, a že keď sa dvaja ľudia naučia, ako sa navzájom pohlavne uspokojiť, budú sa milovať. Bolo v súlade s všeobecnou ilúziou tej doby, že používanie dobrej techniky vyrieši nielen problémy priemyslovej výroby, ale i všetky ľudské problémy. (E.Fromm)


19. Ak sa môže človek so sexuálnymi zábranami zbaviť strachu či nenávisti a stať sa tak schopným milovať, potom jeho či jej sexuálny problém je vyriešený. Ak nie je toho schopný, žiadna znalosť správnej pohlavnej techniky mu nepomôže. (E.Fromm)


20. Aby sa dokázalo, že kapitalizmus odpovedá prirodzeným ľudským potrebám, bolo potrebné dokázať, že človek je svojou povahou súťaživý a plný vzájomného nepriateľstva. Zatiaľ čo ekonómovia to „dokazovali“ neukojiteľnou túžbou po ekonomickom zisku a darvinisti biologickým zákonom o prežití najschopnejšieho, Freud dospel k rovnakému výsledku na základe predpokladu, že muž je hnaný bezhraničnou túžbou po sexuálnom dobývaní všetkých žien a len tlak spoločnosti mu bráni, aby jednal podľa tejto túžby. (E.Fromm)


21. Zrejmé klinické fakty však dokazujú, že muži - a rovnako tak ženy -, ktorí venujú svoj život neobmedzenému sexuálnemu ukojeniu, nedosahujú šťastie a veľmi často trpia ťažkými neurotickými konfliktmi a symptónmi. Úplné ukojenie všetkých pudových potrieb nielen nezaručuje šťastie, ale nezaručuje ani duševné zdravie. (E.Fromm)


22. Radosť zo sexu prežívame len vtedy, ak je telesná intimita súčasne intimitou lásky. (E.Fromm)


23. Manželská láska sa osobitne prejavuje a rozvíja úkonmi, ktoré sú vlastné manželstvu. (GS 49)


24. Spoločnosť nevie hovoriť o láske ani o tom, čo je to neha. Keď hovorí o láske, tak len za účelom rady, ako zabrániť nákaze AIDS. Uprostred všetkých týchto slov o ochrane a antikoncepcii sa mladý človek cíti ako votrelec. Bol očakávaný, alebo je tu len hlúpym nedopatrením? To sú myšlienky, ktoré vedú k zhnuseniu životom, ktorý dospievajúceho zraňuje. Mladí sú vedení len k povrchnosti života - v našej spoločnosti platí len to, čo vynáša - všetko sa tu počíta a na všetko sa berú merítka úspechu, dravosti a slávy a pritom sa nenápadne rysuje pred očami prízrak smrti. Cesta do vnútra, právo na jedno odpoludnie plné slnka, snenie, zamýšľanie vedúce k pokoju, to nie je v našich spoločnostiach založených na hmotných základoch a záujmoch uznávané. Myslí sa tak veľa na zisk, že sa vytratilo všetko, čo nie je pre zisk podstatné, v nádeji, že človek dosiahne šťastie v blahobyte rýchlejšie. Preto tie rozpadnuté rodiny, odlúčení manželia, deti ako rukojemníci v hádkach dospelých. Všetky tieto veci svedčia o rozsahu pohromy spoločnosti. (G.Gilbert)


25. Ak je od doby, kedy ste sa stretli, tým najdôležitejším u tvojho partnera (-rky) telesná príťažlivosť - tak nechoď k oltáru. (G.Gilbert)


26. Bozk je hlad po nesmrteľnosti. (R.Goméz)


27. Naopak, zmyselnosť, ktorá je schopná nechať sa povzniesť, nachádza vlastné zdokonalenie v manželskej láske. (Günthör IIIa 155)


28. Úplné darovanie sa zodpovedá iba poriadku, ktorý Boh určil platným manželstvom a len v ňom sa môže čestne a úprimne uskutočniť ako vzájomné a plné ľudské darovanie sa. (Günthör IIIa 172)


29. Ich telesné spojenie i v dobe, kedy nemôže a nemá bezprostredne slúžiť k vzbudeniu nového života, dostáva v súvislosti s ich manželským povolaním zvláštnej dôstojnosti. (Häring)


30. Láska, aká existuje v spoločnosti, nie je nič iného ako výmena dvoch fantázií a dotyk dvoch pokožiek. (S.Chamfort)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.