Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Človek > Sex

MYŠLIENKY

11. Výrok osvietenskej filozofie l’ âme n’a pas de sexe (duša nemá pohlavie) sa stal všeobecnou praxou. Polarita pohlavia mizne a s ňou i erotická láska, ktorá je na nej založená. Muži a ženy sa stávajú rovnakými, nie rovnými ako opačné póly. (E.Fromm)


12. Polarita medzi mužským a základným princípom je tiež základom tvorivej činnosti v styku medzi ľuďmi. Biologicky je to jasné z toho, že spojenie spermie a vajíčka je základom pre zrodenie dieťaťa. Ale v čisto psychologickej oblasti to nie je iné; v láske medzi mužom a ženou sa každý z nich rodí znovu. U homosexuálnej úchylky sa toto polarizované spojenie neuskutočňuje, a preto homosexuál trpí bolesťou nikdy nevyriešenej odlúčenosti; nie je však v tomto smere o nič menej úspešný, než priemerný heterosexuál, ktorý nevie milovať. (E.Fromm)


13. Freud v súlade so svojím fyziologickým materializmom vidí v pohlavnom pude výsledok chemicky vyvolaného napätia v tele, ktoré je bolestivé a hľadá uvoľnenie. Cieľom pohlavnej túžby je odstrániť toto napätie; pohlavné ukojenie znamená toto odstránenie dosiahnuť. Tento názor má určitú platnosť v tom rozsahu, že pohlavná túžba pôsobí rovnakým spôsobom ako hlad a smäd, kedy je organizmus podvyživený. Pohlavné túžba v tejto koncepcii je ako svrbenie, pohlavné ukojenie znamená zbaviť sa tohto svrbenia. Vskutku podľa tejto koncepcie pohlavnosti by onánia znamenala ideálne pohlavné ukojenie. Čo však Freud napodiv ignoruje, je psychobiologická stránka sexuality, polarita mužského a ženského a túžba premostiť túto polaritu spojením. (E.Fromm)


14. Pohlavná túžba môže byť stimulovaná úzkosťou zo samoty, prianím dobývať či byť dobývaný, márnivosťou, prianím ublížiť a dokonca zničiť - a to v rovnakej miere, ako môže byť stimulovaná láskou. (E.Fromm)


15. Pretože v mysliach väčšiny ľudí pohlavná túžba je spätá s pojmom lásky, ľahko prichádzajú k mylnému názoru, že sa milujú, keď po sebe túžia fyzicky. Láska môže vyvolať prianie po pohlavnom spojení, ale v tomto prípade je telesný vzťah zbavený lačnosti, prianie dobývač či byť dobývaný a splýva s nežnosťou. (E.Fromm)


16. Pohlavná príťažlivosť vyvoláva na okamih ilúziu spojenia, ale bez lásky vedie takéto „spojenie“ k tomu, že si dvaja cudzí ľudia zostanú rovnako vzdialení, ako boli predtým - niekedy sa medzi sebou hanbia, alebo sa dokonca nenávidia, pretože keď ilúzia prejde, cítia svoje odcudzenie ešte výraznejšie než predtým. (E.Fromm)


17. Po I.sv.vojne sa veľa sústreďovalo na zvládnutie pohlavnej techniky. Myslelo sa, že láska je dieťaťom pohlavnej radosti, a že keď sa dvaja ľudia naučia, ako sa navzájom pohlavne uspokojiť, budú sa milovať. Bolo v súlade s všeobecnou ilúziou tej doby, že používanie dobrej techniky vyrieši nielen problémy priemyslovej výroby, ale i všetky ľudské problémy. (E.Fromm)


18. Ak sa môže človek so sexuálnymi zábranami zbaviť strachu či nenávisti a stať sa tak schopným milovať, potom jeho či jej sexuálny problém je vyriešený. Ak nie je toho schopný, žiadna znalosť správnej pohlavnej techniky mu nepomôže. (E.Fromm)


19. Aby sa dokázalo, že kapitalizmus odpovedá prirodzeným ľudským potrebám, bolo potrebné dokázať, že človek je svojou povahou súťaživý a plný vzájomného nepriateľstva. Zatiaľ čo ekonómovia to „dokazovali“ neukojiteľnou túžbou po ekonomickom zisku a darvinisti biologickým zákonom o prežití najschopnejšieho, Freud dospel k rovnakému výsledku na základe predpokladu, že muž je hnaný bezhraničnou túžbou po sexuálnom dobývaní všetkých žien a len tlak spoločnosti mu bráni, aby jednal podľa tejto túžby. (E.Fromm)


20. Zrejmé klinické fakty však dokazujú, že muži - a rovnako tak ženy -, ktorí venujú svoj život neobmedzenému sexuálnemu ukojeniu, nedosahujú šťastie a veľmi často trpia ťažkými neurotickými konfliktmi a symptónmi. Úplné ukojenie všetkých pudových potrieb nielen nezaručuje šťastie, ale nezaručuje ani duševné zdravie. (E.Fromm)


21. Radosť zo sexu prežívame len vtedy, ak je telesná intimita súčasne intimitou lásky. (E.Fromm)


22. Manželská láska sa osobitne prejavuje a rozvíja úkonmi, ktoré sú vlastné manželstvu. (GS 49)


23. Spoločnosť nevie hovoriť o láske ani o tom, čo je to neha. Keď hovorí o láske, tak len za účelom rady, ako zabrániť nákaze AIDS. Uprostred všetkých týchto slov o ochrane a antikoncepcii sa mladý človek cíti ako votrelec. Bol očakávaný, alebo je tu len hlúpym nedopatrením? To sú myšlienky, ktoré vedú k zhnuseniu životom, ktorý dospievajúceho zraňuje. Mladí sú vedení len k povrchnosti života - v našej spoločnosti platí len to, čo vynáša - všetko sa tu počíta a na všetko sa berú merítka úspechu, dravosti a slávy a pritom sa nenápadne rysuje pred očami prízrak smrti. Cesta do vnútra, právo na jedno odpoludnie plné slnka, snenie, zamýšľanie vedúce k pokoju, to nie je v našich spoločnostiach založených na hmotných základoch a záujmoch uznávané. Myslí sa tak veľa na zisk, že sa vytratilo všetko, čo nie je pre zisk podstatné, v nádeji, že človek dosiahne šťastie v blahobyte rýchlejšie. Preto tie rozpadnuté rodiny, odlúčení manželia, deti ako rukojemníci v hádkach dospelých. Všetky tieto veci svedčia o rozsahu pohromy spoločnosti. (G.Gilbert)


24. Ak je od doby, kedy ste sa stretli, tým najdôležitejším u tvojho partnera (-rky) telesná príťažlivosť - tak nechoď k oltáru. (G.Gilbert)


25. Bozk je hlad po nesmrteľnosti. (R.Goméz)


26. Naopak, zmyselnosť, ktorá je schopná nechať sa povzniesť, nachádza vlastné zdokonalenie v manželskej láske. (Günthör IIIa 155)


27. Úplné darovanie sa zodpovedá iba poriadku, ktorý Boh určil platným manželstvom a len v ňom sa môže čestne a úprimne uskutočniť ako vzájomné a plné ľudské darovanie sa. (Günthör IIIa 172)


28. Ich telesné spojenie i v dobe, kedy nemôže a nemá bezprostredne slúžiť k vzbudeniu nového života, dostáva v súvislosti s ich manželským povolaním zvláštnej dôstojnosti. (Häring)


29. Láska, aká existuje v spoločnosti, nie je nič iného ako výmena dvoch fantázií a dotyk dvoch pokožiek. (S.Chamfort)


30. Vyspať sa s ňou - to áno, len nijaké dôvernosti. (K.Kraus)


31. Láska sa začína prirovnaniami z botaniky a končí sa prirovnaniami zo zoológie. (E.Labiche)


32. Inak vonia seno koňom, inak zamilovaným. (S.J.Lec)


33. Otec: - Dcérka, Šalamún vraví: ak ťa budú pokúšať zlí chlapci, nepočúvaj ich! Dcérka: - A čo mám robiť; ak ma budú pokúšať dobrí chlapci? (Ch.Lichtenberg)


34. Bozk je hymnom lásky. (J.S.Machar)


35. Ľudia uzatvorení v ústave neprastávajú byť pohlavne cítiacimi bytosťami. Sexualita si niekedy hľadá a nachádza priechod v homosexuálnych vzťahoch. U dospelých táto ústavná homosexualita po prepustení z ústavu mizne, mladiství však môžu byť poškodení trvale. Psychologický výskum presvedčivo ukázal, že pre rozvinutie primerane mužskej, resp. Ženskej role sú kľúčové dve skúsenosti: skúsenosť rodičovskej starostlivosti a skúsenosť flirtovania a experimentovania v pubertálnom období. (O.Matoušek)


36. Desať bozkov sa zabudne skôr ako jeden. (J.Paul)


37. Súlož smá o sebe nie je prejavom lásky. Aj napriek tomu zážitok sexuálneho styku, zvlášť orgazmu (a to i pri masturbácii) je spojený s väčším či menším stupňom zrútenia hraníc ega a doprevádzaný extázou. Práve toto zrútenie hraníc ega je príčinou toho, že nikedy v okamihu vyvrcholenia vykrikujeme „Milujem ťa!“ alebo „Si božská!“ na prostitútku, ku ktorej napríklad za malý okamih, keď hranice ega skočia naspäť na svoje miesto, nebudeme cítiť ani štipku sympatií a nehy, nie to ešte záväzku. (M.S.Peck)


38. Či môže človek oheň vo svojom lone prenášať, a nespáliť si odev?! Alebo môže človek chodiť po žeravej pahrebe, a nohy si nepopáliť?! Nuž tak (povodí sa) tomu, kto vchádza k žene svojho blížneho: nebude bez trestu, nech by sa jej dotkol ktokoľvek. (Prís 6,27-29)


39. Najprv miluje žena milenca, potom už len milovanie. (F.Rochefoucauld)


40. Sex bol oddávna veľmi súkromnou, tajomstvom zahalenou činnosťou. V tom spočíva jeho veľká sila spájajúca ľudí mocným putom. Tým, že zbavujeme sex tajomstva, možno ho okrádame o jeho silu spájajúcu mužov a ženy. (T.Szasz)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.