Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Čnosti
PODKATEGÓRIE
Askéza
Česť
Čistota
Čnosť
Dôvera
Miernosť
Nádej
Obeta
Odvaha
Opatrnosť
Pokánie
Pokora
Poslušnosť
Spravodlivosť
Svedomie
Trpezlivosť
       

MYŠLIENKY

31. Ak nás opustí nádej, kope nám hrob. (C.Sylva)


32. Keby som nemala vieru, nikdy by som nemohla zniesť toľké bolesti. Čudujem sa, že medzi ateistami niet viac tých, čo si vezmú život. (sv.Terezka)


33. Aké šťastie, keď si pomyslíme, že v nebi budeme zjednotení, aby sme sa nikdy nerozlúčili. bez tejto nádeje by bol život naozaj neznesiteľný. (sv.Terezka)


34. Len mŕtvi končia naveky. (J.Urban)


35. Ťažkosť našej doby spočíva v tom, že budúcnosť už nie je tá, čo bývala. (P.Valéry)


36. Nádej je naša najväčšia pochabosť. (A.Vigny)


37. Zúfalstvo často vyhralo bitky. (Voltaire)


38. Všetko je konečné. Tak to vraví rozum. Aj keď cit mu do toho často a rád kecá. (J.Werich)


39. Vezmite mi nádej, že môžem zmeniť budúcnosť a doženiete ma do šialenstva. (I.Zangvill)


40. Budúcnosť ľudstva patrí tomu, kto dá ľudstvu väčšiu nádej. (XY)


41. Stratiť nádej znamená stratiť všetko. (XY)


42. Človek je taký veľký ako jeho nádej. (XY)


43. O budúcnosti sa hovorí preto, aby sme mohli prežiť prítomnosť. (XY)


44. Boh môže všetko iba jedno nie. Sklamať dôveru tých, čo v neho dôverujú. (XY)


45. Dávať je trvalejšie potešenie ako prijímať, pretože ten kto dáva, si to pamätá dlhšie. (S.Chamfort)


46. Čím štedrejší si k Bohu, tým štedrejší on bude voči tebe. (sv.Ignác z Loyloly)


47. Strom slobody musí byť čas od času osviežený krvou vlastencov a tyranov. Je to jeho prirodzené hnojivo. (T.Jefferson)


48. Len ten, kto je slepému okom, hluchému uchom, chromému nohou, je sám sebe jasným svetlom. (G.Karst)


49. To, čo človeku chýba, vždy započíta osudu dvojnásobne ako to, čo má. (G.Keller)


50. Slúžiť si prišiel, nie panovať, si povolaný trpieť a pracovať a nie zaháľať alebo besedovať. (Kempenský)


51. Lepšie je usilovnou snahou teraz sa opatrne zabezpečiť a vopred si poslať na večnosť niečo dobrého, ako dúfať v pomoc iných. (Kempenský)


52. Zhromažďuj si nesmrteľné bohatstvá, dokiaľ máš čas. (Kempenský)


53. Ako by tebe nestačilo, keby si mal všetko len mňa nie, tak ani mne sa nemôže páčiť, keby si i dal hocičo a neobetoval by si mi sám seba. (Kempenský)


54. Zabudni sám na seba, potom si ťa svet zapamätá. (J.London)


55. Vôbec sa nepozerám na hodnotu daru, ale na srdce, ktoré ho daruje. (Marguerite)


56. Žena sa vždy obetuje, ak jej dáte k tomu príležitosť. Je to jej obľúbená forma uspokojovania vlastných záľub. (W.S.Maugham)


57. Kto sa zriekne toho, čoho sa nemusí zrieknuť, už nemá nič, čoho by sa musel odriekať. (Meng-c´)


58. Keby ľudia vynaložili na dobré skutky len štvrtinu toho, čo utratia na to, aby škodili sami sebe, nebolo by ani stopy po biede. (F.Móra)


59. Všetci ľudia nie sú schopní vykonať veľké veci, ale majú zmysel pre veľké veci. (A.Musset)


60. Najlepší prostriedok, ako začať každý deň dobre je hneď po zobudení myslieť na to, či môžem aspoň jednému človekovi urobiť radosť.
(Nietzsche)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.