Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Čnosti > Opatrnosť

MYŠLIENKY

1. Had je symbolom múdrosti a opatrnosti, lebo si hlavu kryje tým, že okolo nej omotá celé telo, hlava je totiž najzraniteľnejšia. (don Bosco)


2. So všetkým opatrne: aj s opatrnosťou. (G.Branstner)


3. Všetci sa rodíme ako podpaľači, umierame ako hasiči. (A.Dermek)


4. Nie je pravá opatrnosť, ktorá nie je spravodlivá, mierna a statočná, ani dokonalá miernosť... (sv.Gregor Veľký)


5. Človek nie je v starobe múdrejší, je len opatrnejší. (Hemingway)


6. Človek si nikdy nemá brať svoje najlepšie nohavice, keď ide do boja za slobodu a pravdu. (H.Ibsen)


7. Opatrný je dômyselný a predvída neisté prípady. (sv.Izidor)


8. Bol opatrný. Prvú pomoc poskytol až ako druhý. (T.Janovic)


9. Môžeš snívať, ale nedovoľ, aby sa tvoje sny stali tvojím pánom. (R.Kipling)


10. Ak človek nie je smelý, nemôže byť ani dosť opatrný. (F.Liszt)


11. Opatrnosť a nedôvera sú dobré veci, ale aj voči nim je potrebná opatrnosť a nedôvera. (Ch.Morgenstern)


12. Keď ti niekto „úplne rozumie“, buď si istý, že si nebol nikým dokonalejšie nepochopený. (Ch.Morgenstern)


13. Never všetkému, čo počuješ; nehovor všetko, čo vieš; nedaj všetko, čo máš; nechci všetko, čo vidíš; nerob všetko, čo môžeš. (Nemecké príslovie)


14. Veľmi potrebnou obozreteľnosťou je vedieť, že nemožno všetko predvídať. (Rousseau)


15. Zbabelec sa považuje za opatrného; lakomec za sporivého. (P.Syrus)


16. Kto sa obaril mliekom, fúka aj na zmrzlinu. (Turecké príslovie)


17. Nedôverčivosť je múdrosť hlúpych. (XY)


18. Telesné potešenia porušujú odhad opatrnosti. (sv.TA II/I q.33 a.3)


19. Opatrnosť sa nestráca zabudnutím. (sv.TA II/I q.53 a.1)


20. K opatrnosti náleží dobre radiť. (sv.TA II/I q.57 a.4)


21. Opatrnosť je správny pojem samotných ľudských úkonov. (sv.TA II/I q.57 a.4)


22. Opatrnosť je čnosť najviac nutná k ľudskému životu. Lebo dobrý život záleží v dobrom jednaní. Avšak aby niekto dobre konal, k tomu sa vyžaduje aby jednal podľa správnej voľby, nielen z náhlivosti, alebo vášne. (sv.TA II/I q.57 a.5)


23. Je potrebné rýchlo konať poradené, radiť však pomaly. (sv.TA II/II q.47 a.9)


24. Opatrnosť je skôr u starých, nielen pre prirodzené uspôsobenie a kľud hnutia zmyslových vášní, ale tiež pre skúsenosť dlhovekosti. (sv.TA II/II q.47 a.15)


25. Opatrnosť tela sa hovorí, pokiaľ má niekto telesné dobrá za posledný cieľ svojho života. (sv.TA II/II q.55 a.1)


26. Starci sú najviac podozrievaví, pretože mnohokrát zakúsili chyby druhých. (sv.TA II/II q.60 a.3)


27. Dielom opatrného je dobre radiť. (Aristoteles)


28. Opatrnosť je láska, bystro si voliaca tie, ktoré podporujú, nie tie, ktoré prekážajú. (sv.Augustín)


29. Opatrnosť je poznanie vecí žiadúcich a zavrhnutiahodných. (sv.Augustín)


30. Opatrnosť má stráž a najpozornejšiu bdelosť, aby sme sa namýlili pozvoľným vplížením zlého presvedčenia. (sv.Augustín)
(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.