Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Čnosti > Pokánie

MYŠLIENKY

1. Pokánie je akási pomsta smútiaceho, trestajúceho na sebe to, čoho spáchanie ľutuje. (sv.Augustín)


2. Ľudstvo sa nedelí na zlých a dobrých, ale na zlých a horších. (Balzac)


3. Nie sme na svete, aby sme boli šťastní, alebo aby sme užívali, ale aby sme prejavili našu vinu. (Bismarck)


4. Najlepší skutok aký možno na svete urobiť je priviesť duše na cestu čnosti. (don Bosco)


5. Orionemu: Roztrhaj tieto tri zošity a nikdy viac nemysli na hriechy, ktoré si mal v nich zapísané. (don Bosco)


6. Transferencia - neriešiť v rozhovoroch s penitentom na ňom svoje problémy. (M.Bubák)


7. Podivná hra na schovávačku v temnote ducha, v ktorej osamelá ľudská duša pred sebou prchá, ukrýva sa sma sebe a sebe sa vyhýba. (M.Buber)


8. Srd sa chytá zlodeja, ktorý všetko dostáva do daru. (E.Canetti)


9. Je ťažké odrazu odložiť dávnu lásku; ťažké je, ale musíš to urobiť dajako. (G.Catullus)


10. Raketa v prvých minútach letu spotrebuje viac energie ako v nasledujúce dni, keď preletí milióny kilometrov. Návyky majú obrovskú zemskú príťažlivosť. (Covey)


11. Ak sa prijmem takého aký som, tak sa mením. (Covey)


12. Nie sme víťazi ale bojovníci, Cirkev bojujúca. (A.Dermek)


13. Galejník po prepustení ukradol biskupovi strieborné príbory. Keď ho polícia doviedla k nemu, pridal mu aj strieborný svietnik so slovami: Kupujem si tvoju dušu pre dobro. Zmenil sa. Keď zomieral, na svietniku horela sviečka. Tak čo, biskup, si spokojný? (A.Dermek)


14. Obrátenie sa k Bohu je teda vždy výsledkom nájdenia toho Otca, ktorý je bohatý na milosrdenstvo. (DiM 13, J.P.II.)


15. Odpustenie dokazuje, že vo svete jestvuje lásky, ktorá je silnejšia než hriech. (DiM 14, J.P.II.)


16. Ľútosť doženie slabého do zúfalstva a zo silného urobí svätca. (Eschenbachová)


17. Pri dávaní rady sme všetci múdri, ale sme slepí voči vlastným chybám. (Euripides)


18. Zmeniť sa nemôže nik, zlepšiť každý. (Feuchtersleben)


19. Hovorili mu: Prestaň piť! Odpovedal: Na to už je príliš neskoro. Oni: Nikdy nie je príliš neskoro. On: Tak potom mám ešte čas! (V.E.Frankl)


20. Možnosť zmeny korení v ľudskej schopnosti uvedomiť si sily, ktoré s človekom hýbu, takpovediac za jeho chrbtom - čo mu opäť vracia schopnosť získavať znovu svoju slobodu. (E.Fromm)


21. Čím dlhšie pokračujeme vo svojich nesprávnych rozhodnutiach, tým viac sa zatvrdzuje naše srdce; čím častejšie robíme rozhodnutia správne, tým viac sa naše srdce obmäkčuje - alebo lepšie, oživuje. (E.Fromm)


22. Prvé víťazstvo činí ďalšie víťazstvá ľahším, až si nakoniec voľba toho, čo je správne, nebude žiadať žiadneho úsilia. (E.Fromm)


23. Prvý raz v histórii závisí fyzické prežitie ľudstva na radikálnej zmene ľudského srdca. (E.Fromm)


24. Jeden krok novým smerom vyvolá ďalšie a kroky učinené správnym smerom znamenajú všetko. (E.Fromm)


25. Len keď si môžeme predstaviť sami seba ako pôvodcu akéhokoľvek mysliteľného zločinu, môžeme si byť istí, že sme odložili masku. (Goethe)


26. Hriech, ktorý sa pokáním rýchlo nezničí je hriechom a príčinou hriechu. (sv.Gregor Veľký)


27. Slovo metanoéin je grécky preklad hebrejského šúb, čo znamená obrátenie, alebo návrat domov. (Günthör Ia s.127)


28. Lepší je nevinný, než kajúci, pretože kajúcnosť je druhá doska po stroskotaní. (sv.Hieronym)


29. Duše sa stávajú slobodnými, keď ich pozdvihneme v ich slabosti a bojazlivosti, keď ich s láskou naprávame, keď im všetkým kážeme svojím príkladom a keď im zvestujeme veľkú radosť, ktorá im je hore pripravená. (sv.Angela z Merici)


30. Nijaký ľad nie je taký tvrdý, ako ten, ktorý sa na povrchu trocha roztopí a potom, keď zájde slnko, zasa zamrzne. (Anglické porekadlo)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.