Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Čnosti > Spravodlivosť

MYŠLIENKY

1. Avšak vernosť, ktorá je založená na spravodlivosti, je ohraničená na vonkajšie vecné hodnoty, kým láska a milosrdenstvo privádzajú ľudí k vzájomnému hodnoteniu toho, čo predstavuje človek sám so svojou vlastnou ľudskou dôstojnosťou. (DiM 14, J.P.II.)


2. Nik nestojí tak vysoko, aby smel byť voči iným iba spravodlivým. (Eschenbachová)


3. Dar neprijmeš, lebo dar zaslepí aj múdrych a prekrúti záležitosť tých, čo sú v práve! (Ex 23,9)


4. Srdce nie je spravodlivé, ak nebije v rytme ostatných sŕdc. (P.Éluard)


5. Najväčšia služba, akú možno očakávať ako vďačnosť od zlých ľudí, je tá, že k nevďačnosti nepridajú aj nespravodlivosť. (Ezop)


6. Pretože všetci ľudia sú obdarení rozumovou dušou a sú stvorení na obraz Boží, majú tú istú prirodzenosť a ten istý pôvod, a pretože Kristom vykúpení majú to isté povolanie a Božie určenie, je potrebné stále viac uznávať základnú rovnosť všetkých. (GS 29)


7. Byť úprimný môžem sľúbiť, byť nestranný, to nie. (Goethe)


8. Miloval som spravodlivosť a nenávidel som neprávosť, preto zomieram vo vyhnanstve. (sv.Gregor VIII.)


9. Nepravá spravodlivosť - spravodlivosť pyšných nemá sústrasti ale opovrhovanie. (sv.Gregor Veľký)


10. Je horšie nenávidieť spravodlivosť než ju nečiniť. (sv.Gregor Veľký)


11. Majiteľ rozsiahlych majetkov môže byť v čase núdze povinný prepustiť veľkú časť svojich pozemkov aj za podmienok, ktoré nie sú pre neho priaznivé, ak sa nedá iným spôsobom značne zlepšiť hospodárske postavenie roľníkov. (Günthör IIIa 50)


12. Keď niečo kúpim, som povinný zaplatiť cenu tovaru predavačovi nielen preto, že je to počestné, ale aj preto, že predavač má na to právo. Keby som nesplnil povinnosť zaplatiť cenu tovaru, bol by som nielen nečestným, ale aj nespravodlivým, a predavač by mal právo donútiť ma zákonitými prostriedkami zaplatiť podlžnosť. (Günthör IIIa 89)


13. Keď podnikatelia a pracujúci určujú pracovné zmluvy, majú mať na zreteli nielen svoje oprávnené požiadavky, ale aj následky, ktoré ich rozhodnutia môžu mať na svetovú ekonomiku a osobitne na situáciu krajín na ceste rozvoja. (Günthör IIIa 95)


14. Spravodlivosť a láska sú dve čnosti podstatne rozdielne. No sú intímne a úzko spojené, takže nemôže jestvovať skutočná spravodlivosť bez lásky, ani láska bez spravodlivosti. (Günthör IIIa 105)


15. Voči osobe sme spravodliví vtedy, keď ju milujeme. (Ján Pavol II.)


16. Vyhŕknutá slza sa vypomstí na tom, kto ju spôsobil. (M.Jókai)


17. Spravodlivosť je právo najslabšieho. (J.Joubert)


18. Keď sa pominie spravodlivosť, nebude mať už pre ľudí cenu žiť na zemi. (I.Kant)


19. Pravda karhá nahlas, pretože ona má za spoločníka svätú spravodlivosť, drahú perlu, ktorá má žiariť v každom rozumnom tvorovi, ale najmä u vysokého preláta. Pravda mlčí, keď treba mlčať a svojím mlčaním kričí v trpezlivosti, pretože vie rozoznať, v čom je viac slávy Božej a spásy ľudí. (sv.Katarína Sienská)


20. Z toho istého vajca nemôžeme mať aj praženicu, aj kuriatko. (E.Krotkij)


21. Nech je vypočutá aj druhá strana. (lat.príslovie)


22. Spravodlivosť nie je nič iné ako láska múdreho človeka k blížnemu. (G.Leibniz)


23. Aj ten najopodstatnenejší predsudok nič nezaváži na váhach spravodlivosti. (G.Lessing)


24. Spravodlivosť je ako cementová malta: kým je čerstvá, je pružná a ľahko sa dá tvarovať, ale keď stuhne, skúste ju obmäkčiť! (J.Miguéis)


25. Tri veci udržujú svet v chode - spravodlivosť, pravda a mier. (Mišna)


26. Od najvyššieho zmyslu pre poriadok je iba krok k puntičkárstvu. (Ch.Morgenstern)


27. Vec sa nestane spravodlivou tým, že pre ňu ľudia zomierajú. (H.Montherlant)


28. Hlupák je iba nudný, pedant je neznesiteľný. (Napoleon)


29. Spravodlivosť a moc musia byť jedno, aby sa spravodlivosť stala mocou a moc spravodlivosťou. (B.Pascal)


30. Spravodlivosť bez sily je bezmocná; sila bez spravodlivosti je tyranská. (B.Pascal)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.