Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Čnosti > Čistota

MYŠLIENKY

1. Drahokam sa nerozpustí ani v blate. Ak zasvätená osoba má svojho milého pevne v srdci, môže pokojne stáť pred osobou druhého pohlavia. (A.Dermek)


2. Mladí ľudia majú byť vhodne a včas poučení - a to prevažne už v rodine - o dôstojnosti, úlohe a uskutočňovaní manželskej lásky, aby si nadobudli úctu k čistote a mohli v príhodnom veku prejsť od počestného zasnúbenia k svadbe. (GS 49)


3. Dokonalá čistota nahradzuje mučeníctvo. (sv.Gregor Veľký)


4. Panenstvo pre mňa znamená zasvätenie v Márii a v Kristu. (sv.Hieronym)


5. Víno a čistota sa neznesú. (sv.Hieronym)


6. Na nebi jeden mesiac. Na tvojej tvári jedny ústa. Na nebi mnoho hviezd. Na tvojej tvári len dve oči. (Indiánske porekadlo)


7. Koreňom a ovocím panenstva je život na kríži. (sv.Ján Zlatoústy)


8. Nikto sa nemá hanbiť za to, čo sa Boh nehanbil stvoriť. (sv.Klement Alexandrijský)


9. Hoci sme ja a ty, sú v nás on a ona. (V.Kondrót)


10. Láskou sa mení nahota zo zosmiešňujúceho znechutenia na poznanie a z kompromitujúceho znesvätenia na posvätné odhalenie. (A.Launn)


11. Čistota sa zachová bezpečnejšie, keď medzi rehoľníkmi vládne v spoločnom živote opravdivá bratská láska. (PC 12)


12. Podstata kňazstva však nevyžaduje zdržanlivosť ako je to zrejmé z praxe prvotnej cirkvi a tradície východných cirkví... snem dúfa v Duchu Svätom, že dar celibátu, ktorý je pre kňazstvo Nového zákona tak vhodný, bude od Otca nebeského daný veľkodušne všetkým, ktorí majú účasť na Kristovom kňazstve cez sviatostné svätenie. (PO 16)


13. Čisté srdce nie je prázdne srdce, ale srdce plné Krista. (P.Rosso)


14. Keď sa niekto násilím vláme do môjho domu a donesie mi malé dieťa, ja nemám právo ho zabiť. Aj znásilnená žena je v podobnom postavení. (P.Rosso)


15. Tak sa položia aj v bozku pery na pery na výraz túžby tak dokonale vliať dušu do toho druhého, že sa obe roztavia do jedného jediného. (sv.Fr. Saleský)


16. Čistota je čnosť ostýchavá a jemná. (sv.Fr.Saleský)


17. Začne sa s láskou čnostnou, ale potom ak nie je opatrnosti, primiesi sa do nej láska ľahkomyseľná, nato láska zmyselná a nakoniec láska telesná. (sv.Fr.Saleský)


18. Naše telá sú krehké sklo a je potrebné medzi jedno a druhé dať veľa slamy umŕtvovania, aby sa neporozbíjali. (sv.Fr.Saleský)


19. Muž je kúdeľ, žena oheň, diabol zhora fúka. (Špan.príslovie)


20. Čo pre vás znamená celibát? Sloboda pre Krista. (Matka Tereza)


21. Čistota je hlboké mlčanie všetkých pozemských starostí, nielen tých zbytočných, ale všetkých starostí. (sv.Terezka)


22. Nestačí mať čisté ruky, treba mať čistého ducha. (Thales)


23. Čistému je všetko čisté. (XY)


24. Nie sme čistí pre slávu a pôžitok byť čistí, ale jedine preto, aby sme mohli väčšmi milovať. (J.Aubry)


25. Dopoly čistý rehoľník je abnormálnou bytosťou, pretože sa ochudobnil o pravé ľudské hodnoty a pritom nenašiel skutočné nadprirodzené hodnoty. (J.Aubry)


26. Ak slnečný paprsok dokáže vysušiť špinu stôk a nemôže byť nimi poškvrnený, oveľa viac môže čistiť Žiara večného svetla, kdekoľvek zažiari a sama nemôže byť poškvrnená. (sv.Augustín)


27. Samotné panenstvo sa nectí, pretože je panenstvom, ale preto, že je dané Bohu. Chráni a zachováva ho vytrvalosť v pobožnosti. (sv.Augustín)


28. Zvlášť v hriechu smilstva duša otročí telu, takže v tom okamihu sa nedá človeku na nič iné myslieť. (sv.Augustín)


29. Ako by ste sa odvážili uprieť na vychádzajúce slnko znečistené oči. (sv.Augustín)


30. Čistí majú v tele niečo, čo nie je z tela. (sv.Augustín)


Ďalšie myšlienky



(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.