Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Čnosti > Čnosť

MYŠLIENKY

1. Na štyroch čnostiach stojí celá stavba dobrého skutku. (sv.Gregor Veľký)


2. Jedna čnosť bez iných buď nie je vôbec žiadnou, alebo nedokonalou. (sv.Gregor Veľký)


3. Čnostný život je stelesnený poriadok. (Chautard)


4. Čnosť je jedna a jediná urodzenosť. (Juvenalis)


5. Zvyk sa premáha zvykom. (Kempenský)


6. Dvoje krídel povznáša človeka nad pozemské veci: úprimnosť a čistota. Úprimnosť zmýšľania a čistota srdca. (Kempenský)


7. Ako by si mohol zotrvávať stále na tom istom stupni čnosti ty, keď to nedokázali ani anjeli v nebi, ani prvý človek v raji. (Kempenský)


8. Nepoznal som muža, ktorý by miloval čnosť viac ako ženy. (Konfucius)


9. Buď verný sám k sebe a buď dobrý k druhým. V tom je všetko. (Konfucius)


10. Zasej myšlienku, zožni čin, zasej čin, zožni návyk, zasej návyk, zožni charakter, zasej charakter, zožni osud. (ľudová múdrosť)


11. Miluj čnosť, ona jediná je slobodná. (Milton)


12. Ak naše čnosti ani nikto neuznáva, ani necení, načo ich vôbec máme? Pretože, ľudsky povedané, iba nám škodia. (H.Montherlant)


13. Čnosť človeka netreba merať podľa mimoriadnej námahy, ale podľa každodenného správania. (B.Pascal)


14. Súhrn všetkých čností je všetečnosť. (R.Pavlík)


15. Vynútená čnosť stráca svoju hodnotu. (D.Pisarev)


16. Existujú také chyby, ktoré svedčia o dobrom charaktere jasnejšie ako niektoré čnosti. (kard.Retz)


17. Čnosti a hriechy natoľko susedia navzájom, že ohovárača považujú za úprimného, opvážlivca za smelého a táraja za výrečného. (M.Quintilianus)


18. Nábožnosť - eusébeia pravé kresťanovo správanie sa, ktorým na Otcovskú Božiu lásku odpovedá svojou vlastnou, synovskou láskou. (RP 21, J.P.II.)


19. Pri vykonávaní čností máme dať prednosť tej, ktorá je viac v súlade s našou povinnosťou, pred tou, ktorá je nám viac po chuti. (sv.Fr.Saleský)


20. Preto, aby niekto dôstojne a účinne slúžil iným, je potrebné, aby panoval sám nad sebou a vlastnil tie čnosti, ktoré mu toto sebaovládanie umožňujú. (F.Tondra)


21. Grécky „areté“ a latinsky „virtus“ značí silu, dynamiku, mužnosť. (F.Tondra)


22. Čnosti rastú naraz ako prsty na ruke z detskej dlane k dospelej. (F.Tondra)


23. Hlavné sú v pozorovaní rozumu - opatrnosť, poriadok rozumu stanoví spravodlivosť, je treba, aby vášeň bola stlačená - miernosť, je nutné, aby človek bol upevnený v tom, čo je rozumné, aby neustupoval a to je statočnosť. (sv.TA II/I q.61 a.2)


24. Náklonnosť k čnosti sa zmenšuje hriechom. (sv.TA II/I q.75 a.1)


25. Čnosť sa nazýva božskou z toho, že má Boha za predmet v ktorom utkvie. (sv.TA II/II q.17 a.6)


26. Získaná čnosť môže byť zmenšená nepoužívaním, nie však vliata, lebo získaná čnosť závisí na vlastnom úkone, vliata však nie. (sv.TA II/II q.24 a.10)


27. Eutrapélia - čnosť, ktorej náleží správne nadávať na obveselenie a žart. (sv.TA II/II q.72 a.2)


28. Cit je čnosť blahovoľnosti, spôsobujúca, že sa dobrá nižších páčia vyšším. (sv.TA II/II q.77 a.7)


29. Nábožnosť značí pomer k Bohu, ku ktorému vedie človeka. Nazýva sa tak buď pre časté vykonávanie bohopocty, alebo pre opätovné zvolenia si Boha po strate. (sv.TA II/II q.81 a.1)


30. Čnosť je zbehlosť, do pojmu ktorej patrí, že nie je ľahko hýbanou akosťou, ktorou niekto ľahko a s potešením hýbe. (sv.TA III q.69 a.4)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.