Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Čnosti > Čnosť

MYŠLIENKY

31. Každá čnosť je láska. (sv.Augustín)


32. Čnosť je dobré užívanie slobodného rozhodovania. (sv.Augustín)


33. Nejestvuje čnosť, ktorá by nebola láskou k Bohu. Miernosť je láska, ktorá sa úplne dáva tomu, čo milujeme; zmužilosť je láska, ktorá ľahko znáša všetko kvôli milovanému; spravodlivosť je láska, ktorá slúži iba milovanému, a preto si počína správne; rozumnosť je láska, ktorá bystro rozlišuje veci, ktoré jej pomáhajú od tých, ktoré jej prekážajú. (sv.Augustín)


34. Čnosť je umenie žiť správne. (sv.Augustín)


35. Je potrebné, aby duša niečo sledovala, aby sa v nej mohla zrodiť čnosť: a to je Boh, jeho keď nasledujeme, dobre žijeme. (sv.Augustín)


36. Vliata čnosť je dobrá vlastnosť mysle, cez ktorú dobre žijeme a ktorú nejde užiť k zlému a ktorou Boh v nás bez nás vykonáva. (sv.Augustín)


37. Kde chýba uznanie pravdy, čnosť je nepravá i pri dobrých mravoch. (sv.Augustín)


38. Čnosť je ako vzácny drahokam, najlepšie vynikne, ak je v jednoduchom osadení. (F.Bacon)


39. Sláva je slnko mŕtvych. (Balzac)


40. Čnosť spočíva v užívaní tých vecí, ktoré nám Boh dal a to s dobrým svedomím a podľa Božích prikázaní. (sv.Bazil)


41. Keď maliari kopírujú nejaký obraz, stále dvíhajú oči na originál a snažia sa podať vo svojom diele jeho formu a výraz. Ktokoľvek sa pokúša zdokonaliť sa vo všetkých druhoch čností, má podobne skúmať život svätých, ktorí sú živými a praktickými vzormi a potom usilovným nasledovaním prisvojiť si dobro, ktoré v nich objavil. (sv.Bazil)


42. Užitočnosť čností je tak očividná, že zlí ľudia ju prakticky prejavujú zo zištnosti. (L.Clapiers)


43. K získaniu dobrého návyku - čnosti sú potrebné tri veci: vedomosť - prečo mám návyk získať, schopnosti - ako ho mám získať a túžbu - motív chcieť to urobiť. (Covey)


44. Čnosť je jedinou šľachetnosťou. (B.Franklin)


45. Každý krok v živote, ktorý zväčší moju sebadôveru, moju nezávislosť, moju odvahu, moje presvedčenie, zväčší tiež moje schopnosti voliť si žiadúcu alternatívu, až bude nakoniec pre mňa obtiažnejšie zvoliť si skutok nežiadúci, než skutok žiadúci. (E.Fromm)


46. Pravou odmenou čnosti je samotná blaženosť. keby však pracovali pre poctu, už by to nebola čnosť, skôr však ctižiadosť. (sv.TA II/I q.2 a.2)


47. Čnosti sú trvalejšie než náuky. (sv.TA II/I q.53 a.1)


48. Úkon čnosti nie je nič iné, než dobré užívanie slobodnej vôle. (sv.TA II/I q.55 a.1)


49. Vliata čnosť je v nás pôsobená od Boha bez našej činnosti, nie však bez nášho súhlasu. (sv.TA II/I q.55 a.4)


50. Čnosť je, ktorá dobrým činí jej vlastníka a jeho dielo robí dobrým. (sv.TA II/I q.56 a.1)


51. Prvým cieľom čnosti je láska. (sv.TA II/I q.56 a.4)


52. Hlavný úkon mravnej čnosti je voľba. (sv.TA II/I q.56 a.4)


53. Čnosť je trvalá a pevná dispozícia konať dobro. Dovoľuje človeku nielen konať dobré skutky, ale aj vydávať zo seba to najlepšie. (sv.TA II/I q.58 a.2)


54. Mravná čnosť je stredom medzi vášňami. (sv.TA II/I q.59 a.1)


55. Žiadna pravá čnosť nemôže byť bez lásky. (sv.TA II/I q.63 a.1)


56. Akýmkoľvek smrteľným hriechom sa odstraňujú vliate čnosti, nie však čnosti získané. (sv.TA II/I q.63 a.2)
(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.