Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Čnosti > Askéza

MYŠLIENKY

1. Z gréckeho slova „askeo“ - venovať sa umeleckej činnosti. (etymológia)


2. Nech sa nik, čo opovrhol svetom, nenazdáva, že zanechal čosi veľkého, veď celá zem v porovnaní s nekonečnosťou neba je malicherná. Keby sme sa teda zriekli aj celej zeme, nebola by to dostatočná vynáhrada za nebeské sídlo. (sv.Anton Pustovník)


3. Sedemnásobný liek čistoty proti nečistote: trýznenie tela ujmou, bdením a pod., rozjímanie o božských veciach a modlitba, štúdium svätých písiem, sväté myšlienky, činnosť proti záhaľke, práca a starosti, samota. (sv.TA II/II q.154 a.5)


4. Ak zachováš v živote poriadok, privedie ťa k Bohu. (sv.Augustín)


5. Proti dychtivosti tela je pôst, proti dychtivosti očí almužna a proti pýche života modlitba. (sv.Augustín)


6. Umŕtvovania a obety majú byť našou prácou po celý náš život. (sv.Augustín)


7. Kristova cesta sa zdá drsná, ale je istá. (sv.Augustín)


8. Vyhraj nad sebou a svet ti bude ležať pri nohách. (sv.Augustín)


9. Zachovávanie veľkého pôstu je zväzkom nášho duchovného vojska. Ním sa rozoznávame od nepriateľov kríža a Ježiša Krista. Ak sa on uvoľní, stane sa to na škodu Božej sláve, na potupu katolíckeho náboženstva, na záhubu kresťanských duší. A netreba pochybovať, že táto nedbanlivosť sa stane prameňom mnohých katastrôf pre národy, mnohých pohrôm vo verejných záležitostiach a mnohých nešťastí pre jednotlivcov. (Benedikt XIV.)


10. Práca a sebaovládanie privedú kongregáciu k rozkvetu. (don Bosco)


11. Držme sa ľahkých vecí, ale robme ich vytrvalo. (don Bosco)


12. Náprava starých chýb stojí často viac ako robiť chyby nové. (L.Brudziński)


13. Tisíckilometrová cesta sa začína prvým krokom a naraz sa dá urobiť iba jeden krok. (Covey)


14. Človek musí seba samého prekonať, ak sa chce spoznať. (A.Delp)


15. Nech sa ľudia príliš nezaoberajú tým čo majú robiť, nech skôr myslia na to, akí majú byť. Keby oni sami, ich postoje boli dobré, vtedy by aj ich skutky žiarili plným jasom. Ak si ty spravodlivý, tak budú spravodlivé aj tvoje činy. Neskúšajme zakladať svätosť na konaní, budujme ju skôr na bytí, lebo skutky nás neposväcujú, ale práve my máme posväcovať skutky. Do akej miery sme svätí, v takej miere aj posväcujeme svoje konanie: jedlo, sen, bdenie, a všetko ostatné. Kto nie je veľký vo svojom bytí, tomu nepomôžu ani tie najskvelejšie činy. Z toho pre teba vyplýva ponaučenie: celú svoju horlivosť máš zamerať na to, aby si sa stal dobrým. Nesústreďuj sa teda na to, čo robíš a aké sú tvoje skutky, ale skôr na to, čo je ich podstatou. (Eckhart)


16. Sloboda a zriekanie sú jedna a tá istá vec. (B.Faber)


17. Už dlho predtým ako sa stretneme so zlom, treba byť pripravený čeliť mu. (W.Faulkner)


18. Nesnažme sa napodobňovať majstrov, radšej sa snažme o to, o čo sa oni sami snažili. (filozofia Východu)


19. Čo však človek v skutočnosti potrebuje, nie je stav bez každého napätia, ďaleko skôr istá zdravá dávka napätia - asi ono dávkované napätie, ktoré je vyvolané požiadavkami a nárokmi nejakého zmyslu. (V.E.Frankl)


20. Človek potrebuje zriekať sa niečoho. A tak sa stáva, že uprostred blahobytu si začína niečo dobrovoľne odriekať - umele a zámerne si vytvára situácie núdze - v tom vidím funkciu športu: je to moderná, sekulárna askéza. (V.E.Frankl)


21. Pôst očisťuje rozum, dvíha zmysly, podrobuje telo duchu, srdce robí skrúšeným a poníženým, odďaľuje to, čo podnecuje žiadostivosť, hasí oheň vášní a zapaľuje plameň čistoty. (sv.František Paulánsky)


22. Veľmi ťažké je, keď si ľudia s démonizujúcou predstavou Boha-sudcu za chrbtom uchyľujú k takzvanej negatívnej askéze, ukladajú si rôzne zápory a toto deštruktívne správanie si ešte pozitívne vykladajú ako Bohom chcené sebazapieranie a pokoru. Vo svojej základnej nedôvere voči neúprosnému Bohu-sudcovi, ktorý nepozná „zľutovanie“ a chce „hriešnika“ nechať pykať, trestajú a umŕtvujú sa často sami a tým mu dopredu splácajú cenu za svoj ďalší život. Domnievajú sa, že keď sa sami potrestajú, môžu sa vyhnúť bolestným ranám a trestom Božím. (K.Frielingsdorf)


23. Jednostranná náboženská výchova v duchu nezištnosti kvôli Bohu výkonu prehliada, že len človek, ktorý má rád seba, môže byť nesebecký a nezištný. Musí vybudovať vlastné ja. Takáto výchova vo svojej jednostrannej asketickej radikalite môže mať sebazničujúce účinky. V takejto nábožensky jednostrannej a niekedy zle chápanej výchove musíme určite hľadať tiež dôvod pribúdajúcich narcistických a individualistických sebarealizačných tendencií našej doby. (K.Frielingsdorf)


24. Je dôležité, aby disciplína nebola niečím, čo si človek ukladá sám akosi zvonku, ale aby sa stala výrazom vlastnej vôle, aby ju človek pociťoval ako príjemnú a aby postupne privykal na spôsob jednania, ktorý by mu chýbal, keby od neho upustil. (E.Fromm)


25. Najdôležitejší krok je naučiť sa byť sám so sebou bez čítania, bez počúvania rádia, bez fajčenia a pitia. Vskutku, vedieť sa sústrediť znamená vedieť byť sám so sebou - a táto schopnosť je jedna z podmienok pre schopnosť milovať. (E.Fromm)


26. Človek si môže vybrať len medzi dvoma možnosťami: buď regres, alebo pohyb vpred. (E.Fromm)


27. Stáť na Božej ceste znamená ísť späť. (sv.Gregor Veľký)


28. Niektorí by chceli robiť dobre ale nechcú trpieť zlo, chcú byť pokorní, ale aby nikto nimi neopovrhoval, chcú sa uspokojiť s tým, čo majú, ale aby im nikdy nechýbalo potrebné, chcú byť čistými ale bez umŕtvenia, trpezlivými, ale bez urážok. Chceli by získať čnosti, ale sa nenamáhajú pre ne, skrátka túžia po víťazných poctách v meste bez toho, aby poznali vojenské boje v poli. (sv.Gregor Veľký)


29. Cesta čnosti je dlhá a strmá, ale tým ako po nej stúpame, hocako je ťažká, stáva sa ľahšou. (Hesiodos)


30. Opát: Už som dnes dvakrát obedoval, a okrem toho dnes je pôst. (S.Chamfort)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.