Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Čnosti > Pokora

MYŠLIENKY

1. Každá vodcovská osobnosť by v sebe mala mať dostatok pokory, aby na seba verejne vzala zodpovednosť za chyby podriadených, ktorých sama vybrala, a naopak, aby im verejne priznala zásluhy za ich triumfy. (Eisenhower)


2. K obdivu musí byť pokorné srdce, i keď ide o obyčajný šperk. (Exupéry)


3. Keď ťa ľudia oslavujú, uvrhujú ťa predovšetkým v nesmiernu samotu. (Exupéry)


4. Pokora srdca nežiada, aby si sa pokoroval, ale aby si sa otvoril. Práve ona je kľúčom k zmene. Až potom môžeš dávať a prijímať. (Exupéry)


5. Pokora nie je podriadenosť voči ľuďom, ale voči Bohu. Tak ako kameň nie je podriadený kameňom, ale chrámu. (Exupéry)


6. Nič nie je také ponižujúce ako to, keď vidíme, že sa hlupákom podarí to, v čom my zlyháme. (G.Flaubert)


7. Pokora, ak je skutočná, je prinajmenšom práve tak znakom vnútornej sily ako odvaha. (V.E.Frankl)


8. Lebo len toľko je človek , koľko zaváži v Božích očiach. (sv.František Asisský)


9. Voda je pokorná, vždy zaujme najnižšie miesto. (sv.František Asisský)


10. V duchovnom povolaní alebo u nábožensky prísne žijúcich ľudí sa nezriedka objavuje „negatívna askéza“ a „falošná pokora“. To sú často dôsledky alebo lepšie „výrastky“ potlačených pocitov zlosti a nenávisti, ktoré sú „kvôli nebeskému kráľovstvu“ autoagresívne zamerané proti sebe. (K.Frielingsdorf)


11. Ďalším dôvodom, prečo sa obzvlášť zaoberáme negatívnym podielom osobného „emocionálneho dedičstva“, je konečný cieľ vysporiadať sa s minulosťou, ktorým je zmierenie a prijatie vlastných deficitov. Všeobecne pripadá zaťažko zmieriť sa s negatívnou kľúčovou situáciou a integrovať ju ako svoj životný podiel. Platí ale, že človek môže odpustiť a zmeniť len to, čo si uvedomil a prijal. (K.Frielingsdorf)


12. V mnoho prípadoch môže byť narcistická orientácia skrytá za postoj zdanlivej skromnosti a pokory; v skutočnosti nie je nič vzácneho, že osoba s narcistickou orientáciou chápe túto pokoru ako objekt svojho sebaobdivu. (E.Fromm)


13. Schopnosť myslieť objektívne je rozum; citové ladenie, ktoré stojí za rozumom, je pokora. Byť objektívny, používať svoj rozum je možné len vtedy, keď človek dospeje k pokore, keď sa zbaví detinských snov o vševedúcnosti a všemohúcnosti. (E.Fromm)


14. „Pokora“ môže mať korene v silnej nenávisti, ktorá je z rôznych dôvodom pred priamym prejavom voči vonkajšiemu svetu blokovaná a zameriava sa proti vlastnej osobe. (E.Fromm)


15. Kto ostatné čnosti bez pokory zhromažďuje, ako keby plevy nosil na vietor. (sv.Gregor Veľký)


16. Pán rozkázal mlčať o jeho dielach, tým dal príklad svojim učeníkom, ktorí ho nasledovali, aby sami túžili skryť svoje divy a predsa aby iní mali z ich príkladu prospech, aby i nechtiac boli zjavené. (sv.Gregor Veľký)


17. Skrúšenosť - neviditeľný to jazyk - hovorí v tichosti ľuďom, čo hľadajú Boha. oni vnútorne počujú, po čom túžia, túžba po Bohu im odhaľuje nebeské hodnoty, ktoré budú ich odmenou. (sv.Gregor Veľký)


18. Ešte som nevidel takého skromného, čo by sa metal, keď mu chceli zavesiť metál. (P.Gregor)


19. Skromnosť krášli muža, ale pravý muž sa krášliť nemá, preto nemáme byť priveľmi skromní. (J.Hašek)


20. Najvyšší stupeň poznania je pokora. (M.Horanský)


21. Skromnosť postriebruje zlato. (V.Hugo)


22. Ak sa chceme zapáčiť v spoločnosti, musíme strpieť, že sa dáme poučovať o mnohom, čo sami vieme, od takých, čo to nevedia. (S.Chamfort)


23. Viceprezident amerického podniku: Zažil som dosť úspechov, aby som si nikdy nezúfal, a tiež dosť neúspechov, aby som si uchoval pokoru. (J.Adair)


24. Nič nie je možné vedieť, ničomu sa naučiť, nič nemôže byť isté, naše zmysly sú obmedzené, rozum slabý a náš život krátky. (Anaxagoras)


25. K pokore patrí uvažovať o svojich vlastných nedostatkoch, aby sa nevyvyšoval, nie však pohŕdať Božími darmi v nás, to je nevďak a z toho pochádza rozmrzenosť. (sv.TA II/II q.35 a.1)


26. Pokora je čnosť, ktorou sa duch zdržuje, aby sa nerozbehol nezriadene k vysokému. (sv.TA II/II q.160 a.2)


27. Karhanie je užitočné, aby z bolesti pokarhania vzniklo chcenie obrodenia, ak je totiž ten, kto je karhaný, synom prisľúbenia, aby za vonkajšieho karhania mocným hlasom, alebo bičovaním, Boh v ňom vo vnútri skrytým vnuknutím spôsobil chcenie. (sv.Augustín)


28. Nehovorí sa ti: Buď niečím menším ako si, ale sa ti vraví: Poznaj, čím si. (sv.Augustín)


29. Prvou cestou k Bohu je poníženosť, druhou poníženosť, treťou poníženosť a koľkokrát by si sa pýtal, vždy by som ti tak odpovedal. (sv.Augustín)


30. Chyby robíme vždy na verejnosti. (Beatles-Paul)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.