Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Čnosti > Poslušnosť

MYŠLIENKY

1. Predstavení sa majú zdržovať množstva príkazov. (sv.TA II/II q.105 a.1)


2. Nič väčšieho nemôže dať človek Bohu, než keď svoju vôľu kvôli nemu, podriadi vôli druhého. (sv.TA II/II q.184 a.5)


3. Sľub poslušnosti je najdôležitejší z troch rehoľných sľubov. (sv.TA II/II q.186 a.7)


4. Autoritu má ten, kto nemusí vyžadovať poslušnosť. teda kríza poslušnosti je najskôr kríza autority. (sv.Augustín)


5. Poslušnosť je akosi matkou všetkých čností. (sv.Augustín)


6. Rozkáž mi, Pane, čo chceš, daj mi silu urobiť, čo si žiadaš. (sv.Augustín)


7. Keď predstavený nariaďuje niečo nemožné, treba sa o to pokúsiť. (sv.Benedikt)


8. Zatiaľ čo formálne organizácie sú založené na princípe minimalizácie počtu nutných rozhodnutí, teda volieb, vodcovským princípom demokracie je právo na nesúhlas, možnosť vyslovovať odlišný názor, teda rozširovanie plôch neistoty nepokrytých už dopredu záväznými smernicami. (P.M.Blau)


9. Poslušnosť pomáha nadobudnúť i zachovať si všetky ostatné čnosti. (don Bosco)


10. Namiesto dávania príkazov klaďte otázky - Nebolo by to dobré takto? (Carnegi)


11. Je krásne niečomu veliť, i keby to bolo len stádo dobytka. (Cervantes)


12. Nevyhnutnosť nás oslobodzuje od rozpakov z výberu. (L.Clapiers)


13. Tlak na konformitu s pravidlami ted nevychádza iba zhora, ale zároveň i zdola. Podraiadení využívajú konformitu s pravidlami ako obranu pred svojimi nadriadenými. Podriadení tak ochotne pristupujú na hru, ktorá im je vnucovaná, pretože sa naučili využívať ju vo svoj vlastný prospech. Práve pomocou striktnej aplikácie neosobných praktík sú napríklad schopní donútiť svojich nadriadených, aby rešpektovali ich osobnú autonómiu a dôstojnosť. Rituálne lipnutie na pravidlách im umožňuje okrem iného vyhnúť sa zodpovednosti, ktorá by plynula z rozhodovania podľa momentálnych potrieb, z rozhodovania, ktoré je vždy viac či menej riskantné. (M.Crozier)


14. Otrok: ja by som aj niečo dokázal, len keby mi to niekto prikázal. (Čapek)


15. Ľudské množstvo nesmie byť považované iba za krvavú, miesiacu sa kašu, ktorá sa člení, vyostruje a formuje až slovom diktátorským. (Čapek)


16. Ak nadobudnú zlí ľudia úrad, čím menej si ho zasluhujú, tým sa stávajú nedbalejšími a sú plní nerozumu a drzosti. (Demokritos)


17. Desať slepých nevidí viac ako jeden slepý. (A.Dermek)


18. Riadiť znamená nedovoľovať, zakazovať, nepúšťať, strážiť, utajovať, zamietať. (A.P.Dovženko)


19. Keď vojaci plnia rozkazy bez premýšľania, je to víťazstvo pre veliteľa, ale porážka pre človeka. (Eisenhower)


20. Kedykoľvek je ľudí možné presvedčiť, namiesto toho, aby sa im nariaďovalo - ak je v nich možné vyvolať pocit, že sa rozpracovania plánu osobne zúčastnili - pristupujú k svojim úlohám s pochopením a entuziazmom. (Eisenhower)


21. Inštitúcia je predĺženým tieňom jedného človeka. (Emerson)


22. Všetci dospelí boli najprv deťmi, ale málokto si to pamätá. (Exupéry)


23. Povinnosť rozpoznáš predovšetkým podľa toho, že si ju nemôžeš sám zvoliť. (Exupéry)


24. Dobrý vedúci nie je ten, kto prehliada chyby podriadených, ale ten, kto neprehliada ich prednosti. (O.Fišer)


25. U tých, ktorí boli vychovaní v kresťanskej viere, sa často nesprávne chápané 4. prikázanie postará dodatočne o to, že sa voči rodičom nesmie pociťovať žiadna nenávisť a zlosť. Podľa tohoto prikázania majú byť rodičia uctievaní, pretože im človek za všetko vďačí. Tak väčšina prežíva v prispôsobenej roli „milého a dobrého dieťatka“ a učí sa potláčať city nenávisti a hnevu. (K.Frielingsdorf)


26. Je v povahe otcovskej lásky, že sa poslušnosť stáva hlavnou čnosťou, neposlušnosť hlavným hriechom - a jej trestom je odňatie otcovskej lásky. (E.Fromm)


27. Aby sme mohli ľudskú bytosť kontrolovať, musíme použiť sily k zlomeniu ich odporu. Skutočné vedenie je iné, spočíva v láske, zdieľaní a dávaní. (E.Fromm)


28. Sadistické tendencie - Ovládam ťa, pretože viem, čo je pre teba najlepšie a vo svojom vlastnom záujme by si mal poslúchať bez odporu! Alebo - Ja som tak hodný obdivu a jedinečný, že mám právo očakávať, aby sa iní stali na mne závislými. (E.Fromm)


29. Masochisticky zameraný človek potrebuje nad sebou pevnú ruku, ktorá by mu nedovoľovala rozhodovať sa, hľadať jeho individualitu, a ktorá by bola v každej chvíli pripravená pretrhnúť jeho osamelosť rozkazom. (E.Fromm)


30. Živé štruktúry môžu existovať len potiaľ, pokiaľ sa vyvíjajú, pokiaľ sa menia. (E.Fromm)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.