Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Čnosti > Obeta

MYŠLIENKY

1. Dávať je trvalejšie potešenie ako prijímať, pretože ten kto dáva, si to pamätá dlhšie. (S.Chamfort)


2. Čím štedrejší si k Bohu, tým štedrejší on bude voči tebe. (sv.Ignác z Loyloly)


3. Strom slobody musí byť čas od času osviežený krvou vlastencov a tyranov. Je to jeho prirodzené hnojivo. (T.Jefferson)


4. Len ten, kto je slepému okom, hluchému uchom, chromému nohou, je sám sebe jasným svetlom. (G.Karst)


5. To, čo človeku chýba, vždy započíta osudu dvojnásobne ako to, čo má. (G.Keller)


6. Slúžiť si prišiel, nie panovať, si povolaný trpieť a pracovať a nie zaháľať alebo besedovať. (Kempenský)


7. Lepšie je usilovnou snahou teraz sa opatrne zabezpečiť a vopred si poslať na večnosť niečo dobrého, ako dúfať v pomoc iných. (Kempenský)


8. Zhromažďuj si nesmrteľné bohatstvá, dokiaľ máš čas. (Kempenský)


9. Ako by tebe nestačilo, keby si mal všetko len mňa nie, tak ani mne sa nemôže páčiť, keby si i dal hocičo a neobetoval by si mi sám seba. (Kempenský)


10. Zabudni sám na seba, potom si ťa svet zapamätá. (J.London)


11. Vôbec sa nepozerám na hodnotu daru, ale na srdce, ktoré ho daruje. (Marguerite)


12. Žena sa vždy obetuje, ak jej dáte k tomu príležitosť. Je to jej obľúbená forma uspokojovania vlastných záľub. (W.S.Maugham)


13. Kto sa zriekne toho, čoho sa nemusí zrieknuť, už nemá nič, čoho by sa musel odriekať. (Meng-c´)


14. Keby ľudia vynaložili na dobré skutky len štvrtinu toho, čo utratia na to, aby škodili sami sebe, nebolo by ani stopy po biede. (F.Móra)


15. Všetci ľudia nie sú schopní vykonať veľké veci, ale majú zmysel pre veľké veci. (A.Musset)


16. Najlepší prostriedok, ako začať každý deň dobre je hneď po zobudení myslieť na to, či môžem aspoň jednému človekovi urobiť radosť.
(Nietzsche)


17. Dar, ktorý dáva na seba dlho čakať, je skazený, keď konečne príde. (A.Oxenstierna)


18. Sú desiatky spôsobov, ako sa vysporiadať so zlom a mnoho spôsobov ako ho ovládnuť. Všetky vyplývajú zo skutočnosti, že tým jediným, definitívnym spôsobom, ako premôcť zlo, je nechať pohltiť ho ochotným, silným človekom. Vstrebá sa do neho, ako sa krv vstrebá do špongie, či ako sa šíp pohrúži do srdca, a stratí svoju moc. (M.S.Peck)


19. Neviem, čím je to spôsobené. Ale je to tak. Viem, že dobrí ľudia sa môžu nechať dobrovoľne zraniť zlom iných - zraniť, a napriek tomu nezraniť - a v určitom zmysle dokonca nechať zabiť a napriek tomu prežijú a nepodľahnú. Kedykoľvek sa tak stane, rovnováha moci vo svete ľahúčko zakolísa. (M.S.Peck)


20. Spása veľkého počtu ľudí závisí od dobrovoľných modlitieb a sebazaprení, ktoré za týmto účelom prinášajú údy Tajomného Tela Ježiša Krista a od spolupráce s naším božským Spasiteľom, ktorú majú konať pastieri a veriaci, ale najmä otcovia a matky vo svojich rodinách. (Pius XII.)


21. Víťazstvo nad samým sebou je najväčšie víťazstvo. (Platón)


22. Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť. Nehovor svojmu blížnemu: „Choď preč a inokedy príď!“ a „Zajtra ti dám,“ keď máš naporúdzi hneď. (Prís 3,27-28)


23. Trochu vône vždy zostane na ruke, ktorá daruje ruže. (príslovie)


24. Aby niekto mohol náležite a účinne slúžiť druhým, musí vedieť ovládať seba samého a vlastniť tie čnosti, ktoré umožňujú takúto vládu nad sebou. (RH 21, J.P.II.)


25. Dosť ľudí pohŕda majetkom, ale iba málo z nich vie, ako ho rozdávať. (Rochefoucauld)


26. Obeť je slastná, ak chápete, prečo ste obetovaní. (R.Rolland)


27. Keď si niečo odoprieme, naše nie sa mení najskôr na možno nie, potom sa už nevieme zdržať a nakoniec si to ešte aj pekne zdôvodníme. (P.Rosso)


28. Poklad v nebi sa ukladá na úrok, ktorý nedá žiadna banka. Nie je to len 100 percentný úrok ale úrok 100 násobný. (P.Rosso)


29. Kríž vo svete plnom odrazov je schopný naplniť svojím svetlom celý svet. (P.Rosso)


30. Nestrácaj schovávaním, ale zbieraj rozdávaním. (P.Rosso)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.