Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Čnosti > Dôvera

MYŠLIENKY

1. Zachovanie tajomstva je pečaťou múdrosti. Koľkým ľuďom odhalíme svoje srdce, toľkým sa staneme daňovými poplatníkmi. (B.Gracián)


2. Bratstvo je uvedomelý vnútorný vzťah človeka k človeku, založený na dôvere, úprimnosti a altruizme. Najdôležitejšia dimenzia človeka je jeho budúcnosť. (M.Heideger)


3. Stupnica je: nedôvera, strata kontaktu, strach, konflikt. (M.Horanský)


4. Vďaka dôvere možno znemožniť, aby nás oklamali. (J.Joubert)


5. Lebo, ak nás ľudia osočujú a nedôverujú nám, obraciame sa viac k Bohu ako svedkovi nášho vnútorného zmýšľania. (Kempenský)


6. Neželať si útechu od nijakého tvora, je znakom čistoty a vnútornej dôvery. (Kempenský)


7. Príde ku mne ktosi a vraví: Chcem ti čosi prezradiť. Ale buď opatrný a zadrž to pre seba. A kým som ja mlčal a pokladal za tajomstvo, čo mi povedal, on sám sa nevedel zdržať a prezradil, čo malo ostať zatajené. Šmahom zradil mňa i seba a odišiel. (Kempenský)


8. O dôvere možno hovoriť len v prípade spoločného záujmu. (M.Košč)


9. Projekcia - premietanie očakávania - jedinec očakáva určité správanie v okolí, správa sa podľa tohto očakávania a tým vyvoláva od okolia reakcie, ktoré jeho očakávanie zdanlivo potvrdzujú. Z toho môže vyjsť nedôverčivosť a nepriateľský postoj. (S.Kratochvíl)


10. Dobro v slovách vytvorí dôveru, dobro v myslení hĺbku, dobro pri rozdávaní lásku. (Lao-c´)


11. Často som zisťoval, že človek, ktorý nikomu nedôveruje, býva tiež človekom, ktorému naopak nikto nedôveruje. (H.Macmillan)


12. To, čo ľudia skrývajú, nie je vždy to najhoršie. (F.Mauriac)


13. V Boha dôverujeme, ostatní platia v hotovosti. (H.Mencken)


14. Dôvera v dobrotu druhých je závažným svedectvom o vlastnej dobrote. (M.de Montaigne)


15. Netreba dôverovať tomu, kto sa nikdy nezasmeje. (H.Montherlant)


16. Opatrnosť a dôvera sú dobré lenže aj voči nim treba byť opatrný a nedôverčivý. (Morgenstern)


17. K stretnutiam dochádza v pravý čas, keď sa stanú možnými zvnútra. (M.Nels)


18. O ostatných sa dozvedáme viac svojimi vzťahmi k nim než objektívnym pozorovaním. Ľudia odkladajú svoje masky len v intímnej sfére lásky alebo priateľstva. Ale takéto odhalenia vyžadujú veľkorysosť. S človekom, ktorý odhalí svoje vnútro, by sme sa mali stretávať s rovnakou úctou ako s veľkým objavom vo vede alebo v prírode... (A.Nin)


19. Iba ten si zaslúži dôveru, kto nechce nič pre seba. (J.Pieper)


20. Častejšie nás oklame nedôvera ako dôvera. (kard.Retz)


21. Byť dôveryhodný neznamená, aby som bol rigidne stále rovnaký, ale spoľahlivo ozajstný. (C.R.Rogers)


22. Keď prežívam hnev voči druhému človeku, ale nie som si toho vedomý, potom moja komunikácia obsahuje protikladné správy. Moje slová odovzdávajú jednu správu, ale súčasne nejakým nenápadným spôsobom dávam najavo aj hnev, ktorý cítim a toho druhého človeka mätie a vedie ho k nedôvere, hoci si nemusí uvedomovať dôvod svojej nedôvery. (C.R.Rogers)


23. Keď voľne a slobodne cítim, že mám silu byť samostatným človekom, potom cítim, že si môžem dovoliť omnoho hlbšie chápať a akceptovať toho druhého, pretože sa nebojím, že stratím sám seba. (C.R.Rogers)


24. V stúpiť do človeka tak citlivo, že sa v ňom budem môcť slobodne pohybovať bez toho, aby som pošliapal významy, ktoré sú pre neho také vzácne. (C.R.Rogers)


25. Keď človek stretne niekoho, kto ho akceptujúco počúva, postupne sa naučí počúvať sám seba. (C.R.Rogers)


26. Môžem dovoliť, aby niekomu na mne záležalo a môžem tento záujem plne v sebe prijať. To mi umožňuje spoznať, že aj mne záleží a veľmi záleží na druhých. (C.R.Rogers)


27. Ak dokážem poskytnúť určitý druh vzťahu, druhý človek objaví v sebe kapacitu využiť tento vzťah a dôjde k zmene osobného postoja. (C.R.Rogers)


28. Prílišná dôvera priťahuje nebezpečenstvo. (P.Corneille)


29. Dôvera je najvyššou formou ľudskej motivácie. (Covey)


30. Nedôverčivosť je občas chybou hlupáka a dôverčivosť nedostatkom rozumného človeka. (Diderot)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.