Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Čnosti > Trpezlivosť

MYŠLIENKY

1. Jób znášal všetko - až dovtedy, kým ho priatelia neprišli utešovať. (H.Kierkegaard)


2. Mozogáňom múr neprebiješ. (M.Lasica)


3. Tí, čo plávajú proti prúdu, nesmú očakávať, že zmení svoj smer. (S.J.Lec)


4. Trpezlivosť je najhrdinskejšia z čností, práve preto, že vôbec nevyzerá na hrdinstvo. (G.Leopardi)


5. Niekto deň za dňom trpezlivo pozoruje svoju hrušku, či už dozrieva. Keby sa pokúsil násilím ovplyvniť tento proces, zničil by ovocie i strom. Ale keď trpezlivo čaká, spadnú mu do náručia zrelé plody. (A.Lincoln)


6. Neustále kvapkanie prederaví kameň. (T.Lucretius)


7. Kvapka vyhĺbi kameň, reťaz sa opotrebuje používaním. (Ovídius)


8. Pôst a modlitba sú prameňom veľkých zásluh, ale trpezlivo znášaná choroba je zaiste ešte záslužnejšia. (Pachónius)


9. Keď si sa pomýlil, tak sa nehanbi urobiť to lepšie. (Periander)


10. Pane, rozmnož mi bolesť, ak sa to páči, ale rozmnož mi aj trpezlivosť. (sv.Pius V.)


11. Čo nemožno napraviť, trpezlivosťou sa stáva ľahším. (príslovie)


12. Ak nebudem schopný slúžiť a prijať Božiu vôľu dnes, ťažko budem mať silu v budúcnosti. Nie sny, ale skutky. (P.Rosso)


13. Hlavou múr neprebiješ, teda aspoň svojou nie. (P.Rosso)


14. Nezáleží na tom, či sa nám Boh prihovára v tŕňoch, alebo vo voňajúcich kvetoch. (sv.Fr.Saleský)


15. Trpezlivosť je všeliek; ale kde rastie, alebo kto ho prehltne? (W.Shenstone)


16. Znášaj bez reptania to, čo nemôžeš zmeniť. (P.Syrus)


17. Skúškou dobrého správanie je trpezlivosť voči zlému chovaniu. (I.Šelomo)


18. Žiaden človek nie je taký hlúpy, aby nedosiahol úspech aspoň v jednej veci - keď je vytrvalý. (L.da Vinci)


19. Trpezlivosť je čnosť zachovávajúca dobro rozumu proti smútku. (sv.TA II/I q.66 a.4)


20. Od jedného ohňa zlato žiari a slama zhorí. (sv.Augustín)


21. Väčšina ľudí je pre dosiahnutie svojich cieľov schopná skôr veľkého úsilia ako dlhej vytrvalosti. (J.Bruyére)


22. Génius nie je nič iného ako väčšia schopnosť trpezlivosti. (G.Buffon)


23. Trpezlivosť je umenie dúfať. (L.Clapiers)


24. Niet takého pondelka, ktorý by neustúpil utorku. (Čechov)


25. Ten, kto premiestnil horu, začal svoju prácu tak, že zodvihol malé kamienky. (Čínske príslovie)


26. Ráno zasadil stromček a večer už z neho chcel píliť dosky. (Čínske príslovie)


27. Chudobný roľník objavil v hniezde obľúbenej husi zlaté vajce. tak je to každý deň a stáva sa boháčom. Netrpezlivý, zabije hus, aby mal všetky vajcia naraz. Neboli v nej žiadne. (Ezop)


28. Trpezlivosť a plynutie času dokážu viac ako sila alebo zúrivosť. (La Fontaine)


29. Aby si človek urobil predstavu, čo je trpezlivosť, stačí pozrieť sa na dieťa, ktoré sa začína učiť chodiť. padá, opäť padá, a predsa sa pokúša ďalej, robí pokroky, až jedného dňa chodí bez pádu. (E.Fromm)


30. Nielen samotné umenie a veda, aj trpezlivosť musí byť pri diele. (Goethe)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.