Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Sloboda > Sloboda

MYŠLIENKY

1. Sloboda je účasť na moci. (Cicero)


2. Nesloboda nie je ohavnou ujmou len na vôli; ale na dôstojnosti. Nesloboda nie je disciplínou; je ponížením. (Čapek)


3. Disciplína nie je na to, aby spútavala slobodu, ale aby jej dávala vznik. (Čapek)


4. Zohnuté koleno a vystrčené prázdne ruky sú dve pragestá slobodného človeka. (A.Delp)


5. Jeden človek prišiel do karmelitánskeho kláštora a povedal: Prišiel som sa pozrieť, ako vyzerá pravá sloboda. (A.Dermek)


6. Sloboda je predpokladom pre lásku. Slúžime bez obojku. (A.Dermek)


7. Naša sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého. (A.Dermek)


8. Nikto nesmie byť donucovaný jednať v oblasti náboženstva proti svojmu svedomiu, ani mu nesmie byť zabraňované jednať podľa svojho svedomia súkromne i verejne, buď samému alebo spolu s inými v náležitých medziach. (DH 2)


9. Ak chceš nakresliť žirafu, musíš ju nakresliť s dlhým krkom. (Exupéry)


10. Slobodný človek neohrozuje nikoho svojou slobodou. (E.Filla)


11. V USA by mali ako protipól Sochy slobody na východe, postaviť na západe Sochu zodpovednosti. (V.E.Frankl)


12. Najskôr je sloboda od niečoho, jej pokračovaním je sloboda pre niečo. (V.E.Frankl)


13. Sloboda človeka nie je slobodou od podmienok, či už biologických, psychických, alebo sociologických. Nie je vôbec slobodou od niečoho, ale slobodou k niečomu, totiž k zaujatiu stanoviska voči všetkým podmienkam. (V.E.Frankl)


14. Človek sa až vtedy osvedčí ako ozajstný človek, keď sa povznesie do dimenzie slobody. (V.E.Frankl)


15. Človek je slobodný k zaujatiu postoja voči všetkým podmienkam. (V.E.Frankl)


16. Sloboda bez osudu je nemožná, sloboda môže byť iba slobodou voči nejakému osudu, slobodným správaním sa k osudu. (V.E.Frankl)


17. Človek je takou bytosťou, ktorá transcenduje všetky svoje určenosti tým, že ich prekonáva alebo utvára a to i vtedy, keď sa im podrobuje. (V.E.Frankl)


18. Nutnosti voľby medzi možnosťami neunikne človek v žiadnom okamihu svojho života. (V.E.Frankl)


19. Ľudská sloboda je tak viazaná na osudovosť, že sa vôbec môže rozvíjať iba v nej a za ňu. (V.E.Frankl)


20. Večné zápolenie slobody človeka s jeho vnútorným i vonkajším osudom vytvára vlastne jeho život. (V.E.Frankl)


21. Človek si musí zodpovedať na otázku - Pred kým je potrebné byť zodpovedný? Pred spoločnosťou, pred ľudstvom, pred svedomím; alebo vôbec pred ničím, ale pred niekým, pred božstvom. (V.E.Frankl)


22. To, čo rozhoduje, je vždy človek. Čo je však človek? Bytosť, ktorá vždy rozhoduje. A o čom rozhoduje? Čím v najbližšom okamihu bude. (V.E.Frankl)


23. Človeku i v situácii úplného vonkajšieho znásilnenia všetkých jeho slobôd stále zostáva „vnútorné rozhodnutie“ pre zachovanie vnútornej slobody mravnej. (V.E.Frankl)


24. Veriť v psychickú slobodu a možnosť voľby - indeterminizmus, je celkom nevedecké... Musí to ustúpiť pred požiadavkami determinizmu, ktorý ovláda všetok mentálny život. (Freud)


25. K tomu, aby sa vyvinula láska k životu, musí byť sloboda „k“ niečomu; sloboda tvoriť a stavať, obdivovať a riskovať. Takáto sloboda vyžaduje od jednotlivca, aby bol aktívny a zodpovedný, a aby to nebol otrok ani dobre živené koliesko v stroji. (E.Fromm)


26. Ak je osoba zajatá v závislosti a pripútaní na matku, alebo inú osobu, sú oslabené - jej vlastná nezávislosť, sloboda a zodpovednosť. (E.Fromm)


27. Sloboda môže ukázať tisíc kúziel, o ktorých otroci nevedia, nech sú akokoľvek spokojní. (W.Cowper)


28. Chcieť mať všetko je prejavom silného pocitu menejcennosti. (A.Adler)


29. Mám peknú vilu, dve krásne zdravé deti, pôvabného a úspešného manžela, mám všetko, čo chcem. Iba jedno ma trápi: dá sa z toho uniknúť? (W.Allen)


30. Fred nalepoval pohľadnice vôkol akvária, aby sa zlatým rybkám zdalo, že navštevujú všetky tie miesta. (F.Allen)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.