Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Sloboda > Manipulácia

MYŠLIENKY

1. Nie sme si vždy istí, aká potrava je zdravá a aká nie, nerobíme však záver, že vôbec nemôžeme poznať jed. (E.Fromm)


2. Vieme, že chudoba, zastrašovanie a izolovanosť sú priamo proti životu; že čokoľvek čo slúži slobode a podporuje odvahu a silu byť sám sebou, je pre život. (E.Fromm)


3. Rovnosť je sen hrbatých duší. (E.Fromm)


4. Nie je pre človeka lepšie žiť v ilúziách než s bolestnou pravdou, ktorá mu nepomáha, aby sa v skutočnom živote oslobodil? Nie je to to isté čo otázka, či by sa pacientovi nemala povedať pravda o záverečnej fáze nemoci? Zdalo by sa mi nehumánnym vnútiť mu pravdu v dogmatickej viere, že „pre neho je to nevyhnutne lepšie“. (E.Fromm)


5. Uvedomenie si pravdy má oslobodzujúci účinok, uvoľňuje energiu a zbavuje myseľ neistôt. Človek si môže predstaviť, že v skutočnosti sa nemôže nič zmeniť, ale malo by sa mu podariť žiť a usmievať sa ako ľudská bytosť a nie ako ovca. (E.Fromm)


6. Faktom však je, že väčšina ľudí, ktorých výroky sú nepravdy či polopravdy, nefalšovane veria, že hovoria pravdu, alebo o tom aspoň sami seba presviedčajú. (E.Fromm)


7. Sústredené pozorovanie nejakého človeka nás núti odpovedať zľutovaním, starosťou, alebo naopak hrôzou - všetko to je pre hladké fungovanie kybernetickej spoločnosti nepriaznivé. Chceme mať odstup, chceme sa vzájomne poznať len do tej miery, ako je to nutné pre spoločný život, spoluprácu, pre náš pocit istoty. (E.Fromm)


8. Človek, ktorý nemôže tvoriť, chce ničiť. (E.Fromm)


9. Neexistuje iná, väčšia moc nad iným človekom, než prinútiť ho, aby sa podrobil trápeniu bez toho, že by mal možnosť sa brániť. (E.Fromm)


10. Podvedomie je zásadne determinované spoločnosťou, ktorá vytvára iracionálne vášne, zásobuje svojich členov rôznymi druhmi fikcií, a tak prekrucuje pravdu, aby sa stali zajatcami údajnej racionality. (E.Fromm)


11. Sila pozície človeka vo svete závisí na stupni adekvátnosti jeho vnímania reality. Čím menej je vnímanie reality primerané, tým viac je človek dezorientovaný, teda neistý. Preto potrebuje idoly, aby sa o ne oprel a našiel istotu. Človek je ako Anteus, ktorý znova dostal energiu dotykom s Matkou Zemou a mohol byť zabitý len vtedy, keď ho jeho nepriateľ držal príliš dlho vo vzduchu. (E.Fromm)


12. Sloboda je vec charakteru, presnejšie stupňa osobnej nezávislosti, ktorý človek dosiahol na iracionálnych autoritách a idoloch každého druhu. (E.Fromm)


13. Núť niekoho robiť menej, než dokáže, a polámeš ho. (N.Frýd)


14. Mladému odborníkovi nezverovali zodpovednú prácu. Báli sa, že ju zvládne. (G.Galkinovová)


15. Nemôžu nám zobrať sebaúctu, ak im ju nedáme. (Gándhí)


16. Masy a kolektív môžu skutočne žiť bez pravdy. Nie sú jej ani schopní, ani žiadajúci. (J.O.Gasset)


17. Desaťtisíc ľudí pohromade chce to, čo by ako jednotlivci nikdy nechceli. (R.Gervaso)


18. Kto chce presadiť svoju vôľu, musí tíško rozprávať. (J.Giradoux)


19. Buďte nestranní a budete čoskoro podozriví. (D.Girardinová)


20. Ľudia nechcú nič iného, než byť slušne ovládaní. (Goebbels)


21. Cieľom výchovy je učiť ľudí mlčať nielen v prípade ich spravodlivého obvinenia, ale, ak je to nutné i mlčky znášať nespravodlivosť. (Goebbels)


22. Keď sa ľuďom ukladajú povinnosti a nechcú sa im priznať práva, treba ich dobre zaplatiť. (Goethe)


23. Každý človek je do tej miery obmedzený, že chce druhého vychovávať k svojmu obrazu. (Goethe)


24. Nie je nič strašnejšieho než príčinlivá ignorancia. (Goethe)


25. Ružová budúcnosť sa najlepšie sľubuje farboslepým. (P.Gregor)


26. Diktátori majú v sebe nejaké fluidum. Je to predsa svojho druhu umenie, vedieť povedať myšlienku jednoducho a vedieť ju predniesť v atraktívnom balení. Tak opijú rožkom aj abstinentov. (J.Grexa)


27. Jedno z najplodnejších klamstiev, najzaujímavejšie aké len môže existovať aostatne to najľahšie, spočíva v tom, že presvedčíme toho, kto nám klame, že mu veríme. (S.Guitry)


28. Máme nielen konať z dobrých pohnútok, ale i robiť to, čo je objektívne dobré a správne. Proti tomu by sa previnil predstavený rehoľnej komunity, ktorý by svojim podriadeným prikázal konať absurdné skutky, ktorými by iba strácali čas a mrhali svoje osobné schopnosti, a to jednoducho preto, aby „vyskúšal“ ich poslušnosť, alebo aby ju v nich „rozvíjal“. (Günthör Ib s.49)


29. Keď si ale spoločnosť privlastní úlohu, ktorú jednotlivec, alebo nižšie spoločenstvo môže splniť bez vonkajšej pomoci, vtedy nielenže už nepomáha ľudskej osobe, ale znemožňuje aj jej rozvoj. (Günthör IIIa 127)


30. Aj v menších spoločenstvách, akými sú napr. rehole a náboženské kongregácie, netreba potláčať dobrú iniciatívu jednotlivcov, odvolávajúc sa pritom na sľub poslušnosti, práve naopak, je potrebné podporiť túto iniciatívu. (Günthör IIIa 127)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.