Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. (Kempenský)
Myšlienky.sk
7777 + 3333 myšlienok
 


Hľadaj:

 

Myšlienky > Sloboda > Tradícia

MYŠLIENKY

1. Osoby, ktoré v sebe úplne zničili všetky možnosti vývoja k progresívnej orientácii, úplne stratili možnosť slobodnej voľby - v tomto prípade voľby progresu. (E.Fromm)


2. Ak sa nám nepodarí udržať nažive sen o zrelom živote, potom stojíme pred pravdepodobnosťou, že sa nám celá naša kultúrna tradícia zrúti. Táto tradícia nie je založená predovšetkým na predávaní určitého druhu znalostí, ale na predávanie určitého druhu ľudských rysov. (E.Fromm)


3. Až zánikom dogiem začína veda. (G.Galilei)


4. Pokrok nespočíva v tom, včerajšok zboriť, ale zachovať jeho podstatu, ktorá má silu stvoriť lepší dnešok. (J.O.y Gasset)


5. Ak si chceš zariadiť pekný život, aby si bol pekný dosť, nesmieš sa starať o svoju minulosť. (Goethe)


6. Dogma spočíva na zvláštnom paradoxe; skutočnosť nie je interpretovaná, ale interpretácia sa uskutočňuje. (J.Grossman)


7. Si bez rozporov? Si bez možností. (V.Holan)


8. Bojím sa udalostí, ku ktorým mám kľúč, radšej otváram šperhákom udalosti, o ktoré sa nedá zraniť. (B.Hrabal)


9. Tradícia neznamená uchovávať popol, ale odovzdávať plameň. (R.Huch)


10. Všetky samozrejmosti sú predsudky. Všedky predsudky sú nejasnosti, sú kalnou usadeninou tradícií. (E.Husserl)


11. Obvyklom osudom nových právd je, že začínajú ako kacírstva a končia ako predsudky. (H.Huxley)


12. Zmena módy je daň, ktorú vyrúbe dôvtip chudobného na márnomyseľnosť bohatého. (S.Chamfort)


13. Koľko brán postavili iba kvôli tabuľke „Vstup zakázaný!“ (T.Janovic)


14. Aj budúcnosť má svoju minulosť. (T.Janovic)


15. Utópie sú často len predčasné pravdy. (A.Lamartine)


16. Trpaslíci na pleciach obrov dovidia ďalej ako oni. (lat.príslovie)


17. Veď vieš, my všetci chceme zmeniť svet. Keď ale hovoríš o deštrukcii, nevieš, že so mnou nemôžeš počítať. (J.Lennon)


18. Predsudky a nešťastná láska sú dve veci, z ktorých už jedna stačí na to, aby sa z človeka stal niekto úplne iný, ako je. (G.Lessing)


19. Prax vychádzajúca z dogiem postihuje i tú časť skutočnosti, ktorá v neadekvátnej interpretácii bola zachytená s dielčou „vernosťou“. (L.Lichtenbergová)


20. Kríza kresťanstva vyplýva i z toho, že začíname zabúdať na svoje grécke, rímske a židovské dedičstvo. Strom žije zo svojich koreňov. (M.Lobkowicz)


21. Nové myšlienky sú vždy podozrivé a obyčajne sú odmietané len z toho dôvodu, že ešte nie sú všeobecne rozšírené. (J.Locke)


22. Prišiel čas, aby sa všetci dobrí ľudia povzniesli nad zásadu. (H.Long)


23. Staré míľniky netreba posúvať. (ľudová múdrosť)


24. Sú traja despotovia: zákon, zvyk a nevyhnutnosť. (Menandros)


25. Budúcnosť doposiaľ nenarodenú radšej nekrsťme, priateľu. (G.Meredith)


26. Podiel na sláve predkov máme len ak sa im snažíme podobať. (Moliére)


27. Tam, kde je povinnosťou zbožňovať slnko, určite je zločinom skúmať zákony tepla. (J.Morley)


28. Starý omyl má viac priateľov ako nová pravda. (Nemecké príslovie)


29. Ak som videl ďalej ako ostatní, je to preto, lebo som stál na pleciach obrov. (I.Newton)


30. Presvedčenia sú nebezpečnejší nepriatelia pravdy ako klamstvá. (Nietzsche)


Ďalšie myšlienky(c) 1998-2018 Jozef Červeň & LTC, Všetky práva vyhradené.